Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Освітня програма: Системи штучного інтелекту 2023
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Нечітке програмування4Екзамен
ОК 2Інженерія прикладних інтелектуальних застосунків5Екзамен, КП
ОК 3Методологія наукових досліджень та академічне письмо3Залік
ОК 4Проєктування та моделювання IoT систем4Залік
ОК 5Компонентні моделі програмних систем4Залік, КП
ОК 6Методи аналізу даних та високопродуктивні обчислення4Екзамен
ОК 7Основи обчислювального інтелекту3Екзамен
ОК 8Smart-технології цифрової індустрії6Екзамен
ОК 9Іноземна мова для професійної діяльності3Залік
ОК 10Переддипломна практика10.5Диф. залік
ОК 11Кваліфікаційна робота (Дипломування)19.5Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:66
Вибіркові компоненти
Вибіркові дисципліни, що обираються здобувачами з загальноуніверситетського каталогу6
Вибіркові дисципліни, що обираються здобувачами з каталогу, запропонованого кафедрою програмних засобів, відповідальною за реалізацію освітньої програми18
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2426.67%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90