Профіль освітньої програми

Інженерія та комп’ютерні технології енергетичних систем та установок 2024
Спеціальність142 Енергетичне машинобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електропостачання промислових підприємств»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, , одиничний – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; – на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з енергетичного машинобудування
Передумови вступуНаявність одного зі ступенів освіти: – повної загальної середньої освіти; – ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»); – ступеня «фаховий молодший бакалавр».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kulagindo@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці бакалаврів з енергетичного машинобудування, здатних розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, а також електроенергетичній галузі, двигуно- та агрегатобудуванні. Мета освітньої програми досягається шляхом забезпечення якісної, доступної сучасної вищої освіти завдяки знанням та досвіду викладачів, розвитку наукових і освітніх технологій через: – створення відкритого нового освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних знань і компетентностей; – забезпечення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях; – участь студентів у різноманітних мережевих освітніх співтовариствах університету з метою підвищення якості освіти і виховання студентів різних освітніх рівнів; – участь студентів у проведенні актуальних наукових досліджень; – використання в освітньому процесі сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти всіх мешканців південно-східного регіону; – інтеграцію в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв’язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності та якості освіти і виховання; – прищеплення і розвинення у студентів гнучких навичок і цінностей, які відповідають цінностям університету: інтелект, відповідальність перед суспільством, компетентність, етичність, толерантність, зацікавленість у прогресі. Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці бакалаврів з енергетичного машинобудування, здатних розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, а також електроенергетичній галузі, двигуно- та агрегатобудуванні. Мета освітньої програми досягається шляхом забезпечення якісної, доступної сучасної вищої освіти завдяки знанням та досвіду викладачів, розвитку наукових і освітніх технологій через: – створення відкритого нового освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних знань і компетентностей; – забезпечення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях; – участь студентів у різноманітних мережевих освітніх співтовариствах університету з метою підвищення якості освіти і виховання студентів різних освітніх рівнів; – участь студентів у проведенні актуальних наукових досліджень; – використання в освітньому процесі сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти всіх мешканців південно-східного регіону; – інтеграцію в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв’язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності та якості освіти і виховання; – прищеплення і розвинення у студентів гнучких навичок і цінностей, які відповідають цінностям університету: інтелект, відповідальність перед суспільством, компетентність, етичність, толерантність, зацікавленість у прогресі. Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці бакалаврів з енергетичного машинобудування, здатних розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, а також електроенергетичній галузі, двигуно- та агрегатобудуванні. Мета освітньої програми досягається шляхом забезпечення якісної, доступної сучасної вищої освіти завдяки знанням та досвіду викладачів, розвитку наукових і освітніх технологій через: – створення відкритого нового освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних знань і компетентностей; – забезпечення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях; – участь студентів у різноманітних мережевих освітніх співтовариствах університету з метою підвищення якості освіти і виховання студентів різних освітніх рівнів; – участь студентів у проведенні актуальних наукових досліджень; – використання в освітньому процесі сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти всіх мешканців південно-східного регіону; – інтеграцію в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв’язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності та якості освіти і виховання; – прищеплення і розвинення у студентів гнучких навичок і цінностей, які відповідають цінностям університету: інтелект, відповідальність перед суспільством, компетентність, етичність, толерантність, зацікавленість у прогресі. Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці бакалаврів з енергетичного машинобудування, здатних розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, а також електроенергетичній галузі, двигуно- та агрегатобудуванні. Мета освітньої програми досягається шляхом забезпечення якісної, доступної сучасної вищої освіти завдяки знанням та досвіду викладачів, розвитку наукових і освітніх технологій через: – створення відкритого нового освітнього, дослідницького, інформаційного та виховного середовища підготовки фахівців нового покоління з широким спектром необхідних знань і компетентностей; – забезпечення освіти, заснованої на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях; – участь студентів у різноманітних мережевих освітніх співтовариствах університету з метою підвищення якості освіти і виховання студентів різних освітніх рівнів; – участь студентів у проведенні актуальних наукових досліджень; – використання в освітньому процесі сучасної інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи університету з метою забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти всіх мешканців південно-східного регіону; – інтеграцію в міжнародний освітній і науковий простір, широкий розвиток міжнародних зв’язків і високої академічної мобільності для підвищення конкурентоспроможності та якості освіти і виховання; – прищеплення і розвинення у студентів гнучких навичок і цінностей, які відповідають цінностям університету: інтелект, відповідальність перед суспільством, компетентність, етичність, толерантність, зацікавленість у прогресі.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт: процеси, що відбуваються в енергетичних установках (турбінах, котлах, парогенераторах, ядерних реакторах, насосному устаткуванні, компресорах, холодильних машинах і установках, системах кондиціювання та життєзабезпечення, теплових насосах, теплових двигунах, теплообмінних та технологічних апаратах), системах електропостачання енергетичних установок. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, а також електроенергетичній галузі, двигуно- та агрегатобудуванні. Теоретичний зміст предметної області: технічна термодинаміка, теорія тепломасообміну, гідрогазодинаміка, трансформація (перетворення) енергії, теорія горіння, технічна механіка, системи автоматизованого проектування енергетичних машин, системи електропостачання та розподілу енергії для енергетичних систем та установок, програмування, комп’ютерні технології та теорія алгоритмів прикладних задач інженерії енергетичних систем та установок. Методи, методики та технології: методи експлуатації теплотехнологічного обладнання, типові методи контролю якості продукції у галузі енергетичного машинобудування, методи експериментальних досліджень, планування експерименту, обробки і аналізу їх результатів, методики розрахунків теплових і матеріальних балансів, параметрів і теплотехнічних характеристик енергетичного і теплотехнологічного обладнання, систем підготовки робочих тіл, теплоносіїв, охолодження, технологічні схеми і кресленики, інформаційні технології розрахунку та проектування обладнання, методи проектування та експлуатації систем електропостачання та розподілу енергії для енергетичних систем та установок, методи та методики програмування і комп’ютерних технологій прикладних задач інженерії енергетичних систем та установок. Інструменти та обладнання: енергетичне і технологічне обладнання галузі електричної інженерії та енергетичного машинобудування, засоби забезпечення оптимального режиму роботи енергетичних систем і установок, контрольно-вимірювальні прилади, пристрої автоматичного керування з підтриманням безпечних і енергозберігаючих режимів роботи енергоустановок і систем, енергетичне і технологічне обладнання з використання скидного енергопотенціалу, ресурсозбереження та екологічної безпеки в галузі електричної інженерії та енергетичного машинобудування.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних робіт з елементами наукових досліджень, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі електричної інженерії та енергетичному машинобудуванні, поглибленому вивченні програмного забезпечення, комп’ютерних технологій та інженерії енергетичних систем та установок.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Ключовий аспект програми – орієнтація на професійну інженерну діяльність. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок в галузі електричної інженерії, поглиблене вивчення програмного забезпечення, комп’ютерних технологій та інженерії енергетичних систем та установок.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)): 3113: – енергетик; – технік-енергетик; – технічний фахівець-електрик; – електромеханік; – електромеханік дільниці; – енергетик дільниці; – енергетик цеху; 3115: – теплотехнік; – технік з експлуатації та ремонту устаткування; – технічний фахівець-механік; – технік-конструктор (механіка); – механік дільниці; – механік з ремонту устаткування; – механік цеху; – механік; – механік виробництва; – механік груповий; 3118: – технік-конструктор; – кресляр-конструктор; 3119: – технік; – технік з налагоджування та випробувань; – технік-теплотехнік.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання з використанням платформ дистанційного навчання. Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмети та організовувати час.
Оцінювання: Семестрові екзамени та заліки, захист курсової роботи (проєкту), захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі енергетичного машинобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6 Здатність використовувати іноземну мову у професійній діяльності.
ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК10 Здатність працювати в команді.
ЗК11 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК12 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
ЗК13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК14 Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК15 Здатність забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК16 Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК17 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність продемонструвати систематичне розуміння ключових аспектів та концепції розвитку галузі енергетичного машинобудування.
ФК2 Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань з використанням методів електричної інженерії.
ФК3 Здатність аналізувати інформацію з літературних джерел, здійснювати патентний пошук, а також використовувати бази даних та інші джерела інформації для здійснення професійної діяльності.
ФК4 Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і технологічного обладнання.
ФК5 Здатність розробляти енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації енергетичного і теплотехнологічного обладнання.
ФК6 Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та способи реалізації основних теплотехнологічних процесів при створенні нового обладнання в галузі енергомашинобудування і застосовувати прогресивні методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, комунально-побутового та аграрного секторів економіки.
ФК7 Здатність брати участь у роботах з розробки і впровадження теплотехнологічних процесів у ході підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в експлуатацію нових енергетичних об’єктів та систем.
ФК8 Здатність визначати режими експлуатації енергетичного та теплотехнологічного обладнання та застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів.
ФК9 Здатність виконувати роботи зі стандартизації, уніфікації та технічної підготовки до сертифікації технічних засобів, систем, процесів, устаткування й матеріалів, організовувати метрологічне забезпечення теплотехнологічних процесів з використанням типових методів контролю якості продукції у галузі енергетичного машинобудування.
ФК10 Здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів з використанням стандартних і спеціальних пакетів програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів.
ФК11 Здатність використовувати стандартні методики планування експериментальних досліджень, здійснювати обробку та узагальнення результатів експерименту.
ФК12 Здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи методи дослідницької діяльності.
ФК13 Здатність визначати можливість і доцільність застосування альтернативних джерел енергії та різних видів палив.
ФК14 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою енергетичних систем та мереж, станцій і підстанцій, систем електропостачання енергетичних установок.
ФК15 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою пристроїв релейного захисту та автоматики енергетичних установок та систем.
ФК16 Здатність застосовувати свої знання і розуміння для вирішення спеціалізованих математичних задач енергетики.
ФК17 Здатність використовувати програмне забезпечення та комп’ютерні технології в інженерії енергетичних систем та установок.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Знання і розуміння математики, фізики, тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів, систем автоматизованого проектування енергетичних машин на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми.
ПР2 Знання і розуміння інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях.
ПР3 Розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 142 Енергетичне машинобудування.
ПР4 Застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 142 Енергетичне машинобудування; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень.
ПР5 Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно до спеціальності 142 Енергетичне машинобудування; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень.
ПР6 Розробляти і проектувати вироби в галузі енергетичного машинобудування, процеси і системи, що задовольняють конкретні вимоги, які можуть включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти; обрання і застосовування адекватної методології проектування.
ПР7 Проектувати об’єкти енергетичного машинобудування, застосувати сучасні комерційні та авторські програмні продукти на основі розуміння передових досягнень галузі.
ПР8 Використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації, здійснювати моделювання з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань принаймні в одному з напрямів енергетичного машинобудування.
ПР9 Застосовувати нормативні документи і правила техніки безпеки при вирішенні професійних завдань.
ПР10 Планувати і виконувати експериментальні дослідження за допомогою інструментальних засобів (вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення досліджень, робити висновки.
ПР11 Розуміння застосовуваних методик проектування і досліджень у сфері енергетичного машинобудування, а також їх обмежень.
ПР12 Застосовувати практичні навички вирішення завдань, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень.
ПР13 Використовувати обладнання, матеріали та інструменти, інженерні технології і процеси, а також розуміння їх обмежень при вирішенні професійних завдань.
ПР14 Застосовувати норми інженерної практики у сфері енергетичного машинобудування.
ПР15 Розуміння нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідків інженерної практики.
ПР16 Отримувати й інтерпретувати відповідні дані і аналізувати складності у сфері енергетичного машинобудування для донесення суджень, які відображають відповідні соціальні та етичні проблеми.
ПР17 Управляти професійною діяльністю у роботі над проектами принаймні в одному з напрямів енергетичного машинобудування, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень.
ПР18 Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень з інженерним співтовариством і суспільством загалом.
ПР19 Ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерами та не інженерами.
ПР20 Розуміння необхідності самостійного навчання протягом життя.
ПР21 Аналізувати розвиток науки і техніки.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР22 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсяк-денному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур За-хідної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та на-уково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культур-ного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питан-нях української культури.
ПР23 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
ПР24 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти свідомо та соціально відповідально, розуміти місце та роль української культури, основних історико-культурних пам’яток та елементів культурного етикету в системі європейських цінностей та порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи.
ПР25 Здатність до проектування житлових, громадських та виробничих будівель в структурі територій нових об’єднаних територіальних громад та в агропромисловому секторі регіонів України
ПР26 Здатність до розробки містобудівних проєктів сільських та міських поселень в структурі нових об’єднаних територіальних громад у регіонах України

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідність показникам, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників , що забезпечують навчальний процес, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес: - є провідними фахівцями у галузі, що відповідають профілю і напряму дисциплін, які викладаються; - мають наукові ступені та/або вчені звання та мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи; - активно проводять наукові дослідження та публікують їх результати у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; - регулярно (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищують кваліфікацію у провідних навчальних або науково-дослідних інституціях. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, дослідницько-лабораторним обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам і дозволяє повністю задовольнити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура, яка повністю відповідає нормальному функціонуванню освітнього процесу.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://moodle.zp.edu.ua/ Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів. Міжнародні проекти програми ТЕМПУС та ERASMUS+, у реалізації яких бере участь НУ «Запорізька політехніка»
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Передумовою вступу на навчання іноземних здобувачів вищої освіти є наявність необхідного рівня володіння державною мовою. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін англійською мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому програма заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інженерія та комп’ютерні технології енергетичних систем та установок» зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми електричної інженерії у сфері енергетичного машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням теорій та методів електричної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інженерія та комп’ютерні технології енергетичних систем та установок» зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми електричної інженерії у сфері енергетичного машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням теорій та методів електричної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.