Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Інженерна графіка3Залік
ОК 2Вища математика 19Екзамен
ОК 3Загальна фізика10Екзамен
ОК 4Українська мова за професійним спрямуванням3Екзамен
ОК 5Іноземна мова6Екзамен
ОК 6Історія та культура України3Екзамен
ОК 7Історія енергетики України3Залік
ОК 8Політико-правова система України3Залік
ОК 9Безпека життєдіяльності та охорона праці в електроенергетиці3Диф. залік
ОК 10Основи метрології та електричних вимірювань 3Залік
ОК 11Теоретичні основи електротехніки 12Екзамен
ОК 12Основи електроніки та мікросхемотехніки6Екзамен
ОК 13Електричні машини8Залік, КП
ОК 14Теорія автоматичного керування7Екзамен, КР
ОК 15Теорія електропривода13.5Екзамен, КП
ОК 16Моделювання електромеханічних систем6Екзамен
ОК 17Електропостачання промислових підприємств6Залік
ОК 18Основи автоматичного проєктування в електричних приводах4Екзамен
ОК 19Мікропроцесорні пристрої6Екзамен
ОК 20Силова електроніка4Залік, КР
ОК 21Автоматизація технологічних комплексів9Екзамен
ОК 22Системи керування електроприводами11.5Екзамен, КП
ОК 23Типовий електропривод10Екзамен
ОК 24Виробнича практика4.5Диф. залік
ОК 25Переддипломна практика4.5Диф. залік
ОК 26Дипломування9Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:177
Вибіркові компоненти
30
Загальний обсяг вибіркових компонентів:3014.49%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ207