Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 125 Кібербезпека
Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Організація, планування та управління виробництвом3Залік
ОК 2Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності3Залік
ОК 3Технології організації відкритих ключів5.5Залік, КП
ОК 4Сучасні методи математичного моделювання та оптимізації4.5Залік
ОК 5Ліцензування, атестація, сертифікація у сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності4Залік
ОК 6Технології паралельних обчислень в задачах захисту інформації4Екзамен
ОК 7Методологія наукових досліджень3Залік
ОК 8Основи теорії планування експерименту4Залік
ОК 9Моделювання процесів захисту інформації в технічних системах6Екзамен, КП
ОК 10Переддипломна практика(Стажування)6Диф. залік
ОК 11Дипломування24
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:67
Вибіркові компоненти
23
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2325.56%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90