Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Вступ до спеціальності3Залік
ОК 2Анатомія людини12Залік, Екзамен
ОК 3Нормальна фізіологія з основами патологічної фізіології9Залік, Екзамен, КР
ОК 4Основи гімнастики8Залік, Екзамен
ОК 5Медична етика та деонтологія4Екзамен
ОК 6Біохімія7Залік, Екзамен
ОК 7Основи науково-доказової практики у фізичній терапії, ерготерапії3Екзамен
ОК 8Фізична терапія при захворюванні дихальної системи7Залік, Екзамен
ОК 9Основи фізичної реабілітації3Залік
ОК 10Методи функціональної діагностики (клінічне навчання)6Екзамен
ОК 11Теорія і методика рухової активності3Залік
ОК 12ОК 12 Основи медичних знань з долікарською медичною допомогою у невідкладних станах 3 Екзамен3Екзамен
ОК 13Пропедевтика внутрішніх хвороб3Екзамен
ОК 14Основи нозології7Залік, Екзамен
ОК 15Основи ерготерапії3Екзамен
ОК 16Фізична терапія та ерготерапія при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату7Залік, Екзамен
ОК 17Фізична терапія при захворюванні серцево-судинної системи7Залік, Екзамен
ОК 18Психологія в реабілітації3Залік
ОК 19Професійне вдосконалення6Залік, Екзамен
ОК 20Фізична терапія та ерготерапія в неврології та нейрохірургії7Залік, Екзамен, КР
ОК 21Масаж (клінічне навчання)9Залік, Екзамен
ОК 22Клінічна практика15Диф. залік
ОК 23Обладнання, технічні засоби та інформаційні технології фізичної терапії, ерготерапії3Залік
ОК 24Фізична терапія при захворюванні внутрішніх органів3Залік
ОК 25Терапевтичні вправи6Залік, Екзамен
ОК 26Українська мова (за професійним спрямуванням)3Екзамен
ОК 27Міжнародна класифікація функціонування3Екзамен
ОК 28Масаж4Залік
ОК 29Іноземна мова6Залік, Екзамен
ОК 30Політико-правова система України3Залік
ОК 31Основи педагогіки та психології4Залік
ОК 32Кінезіологія4Залік
ОК 33Українська культура в європейському контексті3Залік
ОК 343д/а
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:180
Вибіркові компоненти
60
Загальний обсяг вибіркових компонентів:6025%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240