Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітня програма: Якість, стандартизація та сертифікація
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Вища математика18Залік, Екзамен
ОК 2Фізика11Залік, Екзамен
ОК 3Обчислювальна техніка та програмування8Залік, Екзамен
ОК 4Інформаційні системи і технології 3Залік
ОК 5Фізична хімія4.5Екзамен
ОК 6Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки4Залік
ОК 7Механічні елементи інформаційно-вимірювальних систем5Залік
ОК 8Статистичні методи у метрології та інформаційно-вимірювальній техніці3.5Залік
ОК 9Теорія електричних і електронних кіл3Залік
ОК 10Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю9.5Залік, Екзамен, КР
ОК 11Контроль, випробування та сертифікація продукції наноіндустрії4Екзамен
ОК 12Елементи та компоненти електронних систем8Залік, Екзамен, КР
ОК 13Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки8Залік, Екзамен
ОК 14Основи стандартизації і контролю якості продукції та послуг3.5Екзамен
ОК 15Схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв обробки сигналів8.5Залік, Екзамен
ОК 16Інтелектуальні сенсорні системи6Екзамен, КР
ОК 17Метрологічна надійність засобів інформаційновимірювальної техніки4Залік
ОК 18Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки регламентам і стандартам3.5Екзамен
ОК 19Кваліметрія та системи управління якістю5.5Залік, КР
ОК 20Економіка за видами діяльності3Залік
ОК 21Проєктування вимірювальних систем4.5Захист
ОК 22Політико-правова система України3Залік
ОК 23Іноземна мова6Залік, Екзамен
ОК 24Українська мова за професійним спрямуванням3Екзамен
ОК 25Українська культура в європейському контексті3Залік
ОК 26Філософія3Екзамен
ОК 27Здоров’я зберігаючі технології та співдія функціональному розвитку3Залік
ОК 28Виробнича практика4.5Залік
ОК 29Переддипломна практика4.5Залік
ОК 30Дипломування12Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:170
Вибіркові компоненти
70
Загальний обсяг вибіркових компонентів:7029.17%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240