Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Освітня програма: Правоохоронна діяльність
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Адміністративна відповідальність 6Екзамен, КР
ОК 2Адміністративна діяльність 4Екзамен
ОК 3Адміністративне право6Екзамен
ОК 4Адміністративний процес5Екзамен
ОК 5Фізичне виховання3Залік
ОК 6Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці3Диф. залік
ОК 7Виробнича практика12Диф. залік
ОК 8Деонтологічні основи правоохоронної діяльності 3Залік
ОК 9Документознавство в правоохоронній діяльності3Залік
ОК 10Іноземна мова професійного спрямування 6Екзамен
ОК 11Історія держави і права України (Історія України)4Екзамен
ОК 12Конституційне право України4Екзамен
ОК 13Контроль і нагляд в правоохоронній діяльності 3Екзамен
ОК 14Криміналістика6Екзамен
ОК 15Криміналістичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів3Екзамен
ОК 16Кримінальне право12Залік, Екзамен
ОК 17Кримінальний процес 9Залік, Екзамен, КР
ОК 18Кримінологія4Залік
ОК 19Навчальна практика3Диф. залік
ОК 20Оперативно-розшукова діяльність 4Залік
ОК 21Основи національної безпеки держави 4Залік
ОК 22Спеціальна фізична та вогнева підготовка6Залік
ОК 23Судові та правоохоронні органи України5Екзамен, КР
ОК 24Тактико-спеціальна підготовка 5Залік
ОК 25Теорія держави і права5Екзамен
ОК 26Українська мова (за професійним спрямуванням)3Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:131
Вибіркові компоненти
49
Загальний обсяг вибіркових компонентів:4927.22%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ180