Структурно-логічна схема

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма: Програмні засоби електричної інженерії