Документи до освітньої програми

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент організацій та адміністрування