Документи до освітньої програми

Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітня програма: Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів