Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітня програма: Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Інженерна і комп’ютерна графіка4Диф. залік
ОК 2Вища математика18Екзамен
ОК 3Загальна фізика11Екзамен
ОК 4Основи алгоритмізації та програмування8Екзамен
ОК 5Технічна механіка4Екзамен
ОК 6Хімія та екологія за професійним спрямуванням3Диф. залік
ОК 7Прикладна механіка та основи конструювання4Екзамен
ОК 8Теорія автоматичного керування10Екзамен, КР
ОК 9Економіка та організація виробництва3Диф. залік
ОК 10Іноземна мова6Диф. залік
ОК 11Українська мова за професійним спрямуванням3Екзамен
ОК 12Електроніка та основи схемотехніки5Залік
ОК 13Загальна електротехніка4Залік
ОК 14Метрологія, стандартизація та сертифікація5Екзамен
ОК 15Математичне забезпечення цифрових систем10Екзамен
ОК 16Теорія кіл та електричних сигналів5Екзамен
ОК 17Основи навігації6Екзамен, КР
ОК 18Мікроконтроллерні обчислювачі7РГЗ, Екзамен
ОК 19Інформаційно-вимірювальні пристрої8.5Диф. залік, КП
ОК 20Основи радіолокації4Екзамен
ОК 21Приводи систем керування 10.5Екзамен
ОК 22Основи моделювання систем керування4Екзамен
ОК 23Чутливі елементи систем керування літальними апаратами5.5Диф. залік, КП
ОК 24Інтегровані комп’ютерні технології проєктування4Диф. залік
ОК 25Системи керування літальними апаратами5Екзамен
ОК 26Виробнича практика4.5Диф. залік
ОК 27Переддипломна практика4.5Диф. залік
ОК 28Дипломування9Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:175.5
Вибіркові компоненти
64.5
Загальний обсяг вибіркових компонентів:64.526.88%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240